Hoy Masiibooyinka

Masiibooyinka

Masiibooyinka

SAADAASHA HAWADA

Saadaasha xilli roobaadka  Deyrta sanadka 2012ka Oktoobar – Nofambar. Waxay saadaashu sheegaysaa in cimilada xilli […]

Sanado